Zamierzasz rozpocząć lub już prowadzisz działania promocyjne w wyszukiwarce, jednak nie jesteś pewny czy przynoszą realną korzyść dla Twojego biznesu? Przeprowadzę krok po kroku kompleksową analizę wszystkich Twoich działań SEO pod kątem zwrotu z inwestycji. Analiza będzie zawierała pełną listę rekomendacji wraz z oceną skuteczności na tle konkurencji.

Czym jest audyt SEO i na czym polega?

Audyt SEO to kompleksowa analiza strony lub sklepu internetowego pod kątem zgodności ze standardami oraz najnowszymi wytycznymi wyszukiwarek. Audyt SEO zawiera listę błędów i problemów do poprawy oraz rekomendacji, które należy wdrożyć na stronie internetowej w celu lepszej optymalizacji SEO.
Profesjonalna analiza SEO zawiera mocne i słabe strony witryny, a także przedstawia szanse i zagrożenia z wdrożenia lub braku wdrożenia wytycznych.

Przebieg audytu:

1. Analiza potrzeb, dogłębne zapoznanie się z biznesem i oferowanymi usługami. 
2. Rozeznanie rynku, analiza konkurencji.
3. Zapoznanie się ze wszystkimi dotychczasowymi działaniami z zakresu marketingu internetowego.
4. Audyt strony oparty o analizę aspektów technicznych i merytorycznych.
5. Raport i rekomendacje dotyczące poprawek i nowych wdrożeń.

Co zawiera audyt SEO – zakres analizy

Audyt SEO zawierać będzie analizę wszystkich czynników optymalizacyjnych w obrębie strony www (analiza on page) oraz działań podejmowanych poza stroną www, które mają za zadanie poprawę widoczności strony w wyszukiwarce (analiza off page). 

Kompletny raport zawierać będzie:

  • analizę doboru słów kluczowych oraz treści ze wskazaniem potencjału na ruch i konwersje;
  • ocenę linkowania wewnętrznego;
  • analizę techniczną – poprawności zastosowania znaczników HTML (title, headear, alt), szybkości wczytywania się strony na różnych urządzeniach oraz mapy xml witryny;
  • analizę dotychczasowych linków zewnętrznych prowadzących do strony wraz z rekomendacją strategii pozyskiwania nowych (link building);
  • analizę porównawczą dotychczasowej widoczności strony w wyszukiwarce na tle stron konkurencyjnych.

Co ważne, przeprowadzony przeze mnie audyt koncentruje się zarówno na aspektach technicznych, merytorycznych oraz strategicznych. W związku z tym, analiza opiera zarówno na wykorzystaniu narzędzi analitycznych, ale również na indywidualnej, wnikliwej analizie poprzedzonej rozpoznaniem potrzeb klienta i otoczenia biznesowego.

Audyt SEO – czas trwania oraz cena

Czas trwania oraz cena audytu uzależnione są od szczegółowości prac, a więc przede wszystkim od wielkości badanej strony internetowej oraz konkurencyjności branży. Średni czas realizacji to 14 dni, aby poznać cenę wyślij zapytanie na adres kontakt@mateuszgoliat.pl podając adres strony www.